// Historien bag FJF

Baggrund

Det var tilbage i 2007, at tanken om at opstarte en fritidsjobformidling kom på tale i Værestedet Fisken. En stor del af Fiskens brugere havde udtrykt, at de havde svært ved at finde et fritidsjob, og mange havde opgivet tanken om at få et arbejde. FISKEN opstartede derfor FritidsjobFormidlingen som et pilotprojekt i 2007. I februar 2008 havde projektet sin officielle begyndelse og blev støttet af Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration samt Egmont Fonden. Senere hen har FJF modtaget støtte fra Københavns Kommune samt Bikuben Fonden og er nu støttet af Arnes Børne- og Ungdomsfond, Vesterbro Lokaludvalg og Vesterbro Områdefornyelse.

Social Økonomisk Virksomhed

Projektet blev opstartet ud fra en ide om, at FJF skulle forankres som en social økonomisk virksomhed og være uafhængig af FISKEN. Virksomheden skulle have til formål at fremme beskæftigelse og iværksætteri blandt unge med en anden etnisk baggrund end dansk.  FJF skulle desuden have en vikarbureau-lignende funktion, idet tanken var at virksomheder skulle betale FJF for rekrutteringen af unge til deres arbejdspladser.

Rent organisatorisk blev projektet ledet af en projektleder på fuldtid. Derudover ansatte man to projektlederelever på deltid. Projektledereleverne var tidligere brugere af FISKEN og kom begge to fra en belastet baggrund. Med tiden skulle projektet forankres således, at de unge løbende kom til at varetage alle funktioner i FJF. De unge skulle således selv stå for foreningens administration, drift og ledelse.

Det oprindelige projektforløb løb fra 1. februar 2008 til 1. februar 2010. Her var målsætningen at formidle 80 job til unge, der ikke på egen hånd ville kunne finde et selv. Derefter skulle projektet forankres som en selvstændig social økonomisk virksomhed, drevet af projektledereleverne.

Projektet blev fra start en stor succes. FJF formåede at formidle knap 100 fritidsjob i løbet af den første projektperiode, det vil sige 20 flere job end målsat. Tilstrømningen af unge var stor og FJF lykkedes også at få istandsat en stor del samarbejdsaftaler med virksomheder i København.

Til gengæld blev det dog tydeligt, at det ikke ville være muligt at forankre projektet som ønsket. Den økonomiske krise ramte også Danmark, hvilket betød færre arbejdspladser og hårdere konkurrence. Dette umuliggjorde at få virksomhederne til at betale for at få formidlet arbejdskraft. Mulighederne for at skaffe en egen indtjening for projektet var derved meget små. Derudover stod det også klart, at projektledereleverne ikke havde de faglige forudsætninger for at drive projektet videre på egen hånd.


I dag hedder vi FISKEN – Værested og Fritidsjobformidling og FJF er en forankret del af Fisken. FJF kører videre med en enkelt ansat og en ulønnet studenterpraktikant. Begge projektlederelever påbegyndte after deres forløb i FJF i uddannelse. Via deres ansættelse i FJF har de fået en masse brugbare erfaringer med børn og unge med sig, hvilket de også vil kunne bruge fremadrettet. Derudover er der løbende frivillige jobmentorer tilknyttet FJF, der både hjælper til i væresteds- og fritidsjobregi.

 

// Kontakt

Foreningen FISKEN

Dybbølsgade 61,
1721 København V.
Telefon: 33 31 97 55
CVR nummer: 29 14 50 67

Souschef, Muneeza Rosendahl
Mobil: 22 48 33 80
E-mail: mr@fritidsjobformidlingen.dk

Erhvervskvinde, Stine Bosse er protektor for FISKEN

© 2012 fritidsjobformidlingen.dk