// Om FISKEN 18+

 

FISKEN 18+ – Et uddannelses- og beskæftigelsesprojekt 

FISKEN 18+  er et frivilligt tilbud for unge mellem 18 og 24 år, som ønsker at komme i uddannelse eller i job og som har brug for en ekstra håndsrækning. Målgruppen er unge som, af den ene eller anden grund, kan nikke genkendende til et eller flere af nedenstående punkter:

 • Jeg har været uden arbejde i en længere periode.
 • Jeg har været uden uddannelse i en længere periode
 • Jeg overvejer at droppe ud af min uddannelse
 • Jeg er kriminalitetstruet
 • Jeg har en eller flere pletter på min straffeattest.

De unge som kommer til FISKEN 18+ står i vidt forskellige situationer. De har dog det til fælles at de udviser motivation for at gøre en indsats, som kan give dem muligheden for at gå den vej i livet som de ønsker fremadrettet. Ved at opsøge FISKEN 18+ tager de unge selv et frivilligt og aktivt skridt mod at komme i ordinær beskæftigelse eller i uddannelse.

Vi tilbyder

FISKEN 18+ er et intensivt mentorforløb, hvor den unge får tilknyttet en personlig, frivillig mentor i 1-3 timer om ugen. Her er der fokus på personlig udvikling og jobtræning. Mentorerne hjælper den unge med at afdække styrker og barrierer for at få et job eller komme i uddannelse, afklare den unges job og/ eller uddannelsesønsker, skrive ansøgninger og CV, støtte den unges motivation og fastholde den unge i jobsøgningsprocessen samt yde generel hjælp til selvhjælp.

FISKEN 18+ skaber gode relationer til de unge

FISKEN har iværksat FISKEN 18+, fordi vi oplever, at mange 18- 24 årige unge i socialt udsatte positioner har brug for en særlig tilrettelagt indsats, hvor de får hjælp til at komme i job eller uddannelse. Når de er fyldt 18 år, skal de unge kæmpe om de samme job som folk med årelang erfaring, mens der stilles større krav og forventninger til de unge og der er rift om de ufaglærte job. Mange tidligere brugere over 18, som ellers var på rette vej og i fritidsjob, opsøger derfor igen FISKEN, fordi de ikke kan finde et job eller er sprunget fra uddannelse til uddannelse. Mange af de unge kan derudover have svært ved at finde deres rette uddannelseshylde, når de er færdige med 10. klasse, hvorfor en 17-årig dreng kan gå fra at være i gang med 10. klasse, med et fritidsjob på hånden, til en virkelighed, hvor han ikke har noget at stå op til, idet han ikke er påbegyndt eller faldet fra en ungdomsuddannelse og ikke længere har et job. Sammensætningen af mangel på job, penge og uddannelse kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte unge, og i værste fald lede til kriminalitet og en ung, der føler, at han ikke har noget at miste. Dette ønsker vi at lave om på med vores projekt, ved at tilbyde et individuelt og intensivt mentor forløb, hvor vi de unge med en anerkendende tilgang, der bygger på den relation, som vi i FISKEN er i stand til at skabe med hver enkelt bruger.

 Foreløbige resultater

FISKEN 18+ har siden 15. september 2015:

 • Igangsat 11 mentorforløb
 • Afsluttet 2 mentorforløb
 • Hjulpet 5 unge i ordinær beskæftigelse, via enten fritids- eller fuldtidsjob. 3 af de unge som er hjulpet i job, har tidligere afsonet en eller flere domme i fængsel.
 • Hjulpet 1 af de unge, som er tidligere straffet, igang med 9. klasse
 • Hjulpet 1 af de unge, som er tidligere straffet, med støtte i et afklarende uddannelsesforløb med fokus på praktik i en virksomhed
 • Indgået 3 samarbejdsaftaler med københavnske virksomheder

 

 

// Kontakt

Foreningen FISKEN

Dybbølsgade 61,
1721 København V.
Telefon: 33 31 97 55
CVR nummer: 29 14 50 67

Souschef, Muneeza Rosendahl
Mobil: 22 48 33 80
E-mail: mr@fritidsjobformidlingen.dk

Erhvervskvinde, Stine Bosse er protektor for FISKEN

© 2012 fritidsjobformidlingen.dk