// Nyheder FISKEN 18+

Supervision i FISKEN 18+ 

– Førstehåndsberetning om tiden før, under og efter fængselsafsoning

En del af målgruppen for FISKEN 18+ er unge som tidligere har begået kriminelle handlinger, men som nu, med hjælp fra vores frivillige mentorer, vil tage de første skridt mod den fremtidige tilværelse den enkelte unge ønsker. For at klæde vores mentorer bedst muligt på i forhold til at støtte denne gruppe af unge, havde vi inviteret en tidligere indsat til at deltage som oplægsholder til vores sidste supervision. 

FISKEN 18+ holder hver måned en fælles supervision for vores mentorer, for at kunne yde den bedst mulige indsats for de unge. Til supervisionerne bliver mentorerne introduceret for forskellige metoder de kan anvende i deres arbejde, de har mulighed for at sparre med resten af mentorgruppen om deres erfaringer og udfordringer og vi har jævnligt eksterne oplægsholdere ude for at fortælle om forskellige emner vedrørende målgruppen. Ved den seneste supervision havde vi netop en ekstern oplægsholder på besøg. Mathias kom og fortalte om sin tid som indsat og hvad som havde hjulpet ham tilbage på sporet i kølvandet på hans afsoning.

Mathias forklarede blandt andet hvilken hjælp han havde haft brug for undervejs i forløbet, hvor stor forskellen er på de sociale spilleregler i fængslet ift. ude i samfundet samt hvilken forskel en frivillig relation til et andet menneske, kan gøre når man skal tilbage til hverdagen. Netop udslusningen fra fængsel og tilbage til samfundet, var et stort fokuspunkt i Mathias’ fortælling, da afsoningen kan have mange forskellige følgevirkninger, som kan medføre at man kan befinde sig i en socialt udsat position efter endt afsoning. Mathias kom derfor med nogle bud på hvad en mentor skal være opmærksom på, hvis man samarbejder med en ung som har været indsat.

Mathias var så venlig at tage sig god tid til en spørgerunde og her var det tydeligt, at vi alle sammen havde fået nuanceret og udfordret vores forskellige forestillinger om hvad et fængselsophold indebærer samt hvilke udfordringer der kan være efter endt afsoning. Den personlige fortælling fra Mathias som havde oplevet et fængselsophold på egen krop, gav os nogle nye perspektiver som vi fremadrettet kan have gavn af i vores arbejde med de unge. 

Vil du også være en del af vores engagerede mentorgruppe? Så læs mere her

FISKEN 18+ og Ballerup Herlev Produktionshøjskole indgår samarbejdsaftale

FISKEN 18+ og BHP har indgået en samarbejdsaftale, som skal komme skolens unge til gavn. Samarbejdet indebærer at BHP henviser unge som har brug for en ekstra hjælpende hånd, til FISKEn 18+. Det kan f.eks. være at den unge har svært ved at finde praktikplads, har svært ved at passe sin skolegang eller har brug for et studiejob ved siden af sin uddannelse.

Derefter vil FISKEN 18+ afholde en forventningsafstemmende samtale med den unge. Hvis der er et match, vil FISKEN 18+ tilbyde den unge en personlig frivillig mentor, som skal støtte og hjælpe den unge frem mod sit mål. Undervejs vil FISKEN 18+ og BHP holde tæt kontakt, så vi kan skabe de bedst mulige forudsætninger for at den unge kan skabe sig den fremtid, som vedkommende ønsker.

Vi er rigtig stolte af at BHP gennem det hidtidige forløb har været meget positive omkring vores tilbud og det har været en fornøjelse at møde en masse kompetente og engagerede lærere samt vejledere derude. Vi ser meget frem til det fortsatte samarbejde, og håber at vi sammen kan gøre en forskel for nogle af skolens elever.

______________________________________________________________________________________________________ 

Det nye hold mentorer i FISKEN 18+ har været til introdag

FISKEN har for nylig holdt introdag for det første hold af frivillige mentorer i FISKEN 18+, som skal være med til at opstarte projektet. Stemningen var høj og ambitionen stor: FISKEN 18+ skal skabe mærkbar forandring hos de unge.

FISKEN 18+ skal hjælpe motiverede unge i job eller uddannelse

Det er lørdag formiddag og klokken er 10.00. Kaffekanderne er fyldt op og der bliver snakket løs rundt omkring i lokalet blandt de nye mentorer. Det er første gang mentorerne mødes og efter en kort præsentation går programmet i gang.

Ét af dagens punkter er visionerne og målsætningerne for FISKEN 18+. Her forklarer Casper Jensen, som er projektkoordinator, at projektet er søsat fordi FISKEN har oplevet at mange af de unge som FISKEN har hjulpet med fritidsjob da de var under 18, møder nye og store udfordringer når de fylder 18. Mange bliver fyret fra deres job når de fylder 18 og koster mere at have ansat og uden en kompetencegivende uddannelse eller et godt netværk kan det være rigtig svært at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det er her, understreger Casper, at FISKEN ønsker at gøre en forskel.

En unik mulighed for at lære andre mennesker at kende

Når man spørger ind til hvorfor de frivillige har meldt sig til projektet er det særligt den personlige kontakt til de unge, mentorerne fremhæver. De ser 18+ som en gensidig udveksling af lære mellem mentoren og mentee. 18+ er derfor en mulighed for at møde mennesker der gør tingene anderledes og dermed åbner nogle nye perspektiver. De ser alle rigtig meget frem til at lære de unge at kende, og få nye personlige og faglige input.  Opbygningen af relationen mellem mentor og mentee, er også det aspekt Casper Jensen fremhæver, da han forklarer hvad der er kernen hos FISKEN 18: ”Det særlige ved FISKEN 18+ er at relationen mellem mentor og mentee fra begge sider er på frivilligt basis. Det vil sige at den unge selv har opsøgt FISKEN 18+ og at mentoren pga. en interesse for at hjælpe andre mennesker har valgt at blive mentor. Dette giver grobund for en stærk relation hvor begge parter er engagerede i at arbejde hen imod den unges mål. Det mener vi er altafgørende for at skabe gode resultater for den enkelte unge”.

Da klokken nærmer sig 16.00 er kaffekanderne tømt og der er i de sidste 6 timer blevet udvekslet en masse gode ideer og tanker over FISKENS langbord. Stemningen er høj og de frivillige er fuldt motiverede til at begynde som mentorer i 18+.

 

// Kontakt

Foreningen FISKEN

Dybbølsgade 61,
1721 København V.
Telefon: 33 31 97 55
CVR nummer: 29 14 50 67

Souschef, Muneeza Rosendahl
Mobil: 22 48 33 80
E-mail: mr@fritidsjobformidlingen.dk

Erhvervskvinde, Stine Bosse er protektor for FISKEN

© 2012 fritidsjobformidlingen.dk