// Jobkursus for skoleelever i 7. til 10. klasse

Mulighed for at bestille et jobkursus

Du har mulighed for at bestille et jobkursus, hvis du underviser i en 9. eller 10. klasse samt andre klassetrin for de 13-17-årige elever i København. Vi har allerede været ude at holde jobkursus på Vesterbro Nyskole, Tove Ditlevsens Skole, Engskolen, Kildevældsskolen, Ungdomsskolen, U-Turn og Kirsebærhavens Skole. Hvis du er interesseret, kontakt da venligst souschef, Muneeza Rosendahl for at høre mere.

 

Program for jobkursus for elever i 7. og 10. klasse

  1. Introduktion af FISKENs FritidsjobFormidling
  2. Spørgerunde: Inddragelse af eleverne.
  1. Indsigt i opsætning af ansøgning og CV.
  1. 10 min. pause.
  2. En kort gennemgang af det danske arbejdsmarked.
  1. God og dårlig opførsel på en arbejdsplads.
  1. 10 min. pause.
  2. Jobsamtalen.
  1. Spørgsmål og evaluering af oplægget.
  2. Tak for i dag.

Oplægget tager to timer alt i alt inklusiv pauser. Oplægget er opbygget således, at det er interaktivt og inddrager eleverne ved at stille skarpt på deres personlige erfaringer samt gøre brug af rollespil. Derudover formidles oplægget på en facon som eleverne kan forholde sig til og fastholde deres koncentration. Afslutningsvist vil vi bede eleverne udfylde et evalueringsskema ang. mini jobkurset.

Slutteligt har eleverne efterfølgende mulighed for at komme ned i FJF og få hjælp til at søge et fritidsjob, såfremt dette ønskes.

// Kontakt

Foreningen FISKEN

Dybbølsgade 61,
1721 København V.
Telefon: 33 31 97 55
CVR nummer: 29 14 50 67

Souschef, Muneeza Rosendahl
Mobil: 22 48 33 80
E-mail: mr@fritidsjobformidlingen.dk

Erhvervskvinde, Stine Bosse er protektor for FISKEN

© 2012 fritidsjobformidlingen.dk