// Brobygger i FJF

Hej, jeg hedder Joseffine, og jeg er praktikant hos FISKENS Fritidsjobformidling, hvor jeg hjælper unge mennesker med at komme ud på arbejdsmarkedet. Som en del af min kandidat i Tværkulturelle Studier på Københavns Universitet valgte jeg at tage i praktik, fordi jeg gerne ville afprøve nogle af alle de kompetencer og den viden, som jeg har opbygget igennem min snart fem år lange studietid. Her har jeg især haft fokus på emner som religion, migration og kulturmøder, og jeg ledte derfor efter et praktiksted, som beskæftigede sig med disse emner i deres arbejde.

Foreningen FISKEN beskæftiger sig netop med en bred gruppe af unge, som har forskellige religiøse og kulturelle baggrunde, men det er samtidigt et sted, som har et bredt samarbejde med det danske arbejdsmarked, og FISKEN fungerer derfor som brobygger mellem disse to grupper. Netop denne brobygning er interessant i forhold til den kandidat i Tværkulturelle Studier, som jeg lige nu er i gang med. Det er den, fordi mit studie blandt andet handler om kulturmøder, hvor kultur ses som en dynamisk størrelse, og ikke som noget, der kan sættes i kasser. Der er også et stort fokus på, hvordan man ser og møder ”Den Anden” på den bedst mulige måde. Her bliver der især lagt vægt på, at ”Den Anden” ofte er en integreret del af ens egen position. Det vil sige, at mødet med ”Den Anden” afhænger af ens eget udgangspunkt og vil derfor opleves forskelligt fra person til person. Dette er vigtigt i det brobyggende arbejde hos FISKEN, da man, i jobformidlingen for de unge, fungerer som mellemled mellem den unge og arbejdsgiveren, og her er det vigtigt at kunne sætte sig ind i begge parters udgangspunkt og ønsker.

Denne funktion som mellemled er noget af det, jeg især finder spændende i mit arbejde hos FISKEN. Det er her, man kommer i kontakt med en masse forskellige mennesker; lige fra teenagedrenge fra Vesterbro til direktører i store virksomheder. Man får derfor en indsigt og større forståelse for, hvorfor denne brobygning er så vigtig. De unge, som jeg møder, er nemlig meget motiverede og engagerede mennesker. Det er på den måde et meget meningsfyldt arbejde at være med til at etablere et samarbejde mellem de unge og det omgivende samfund. Jeg glæder mig derfor til at lære endnu mere om FISKENS arbejde og bidrage til dens rolle som brobygger i de næste par måneder :) .

// Kontakt

Foreningen FISKEN

Dybbølsgade 61,
1721 København V.
Telefon: 33 31 97 55
CVR nummer: 29 14 50 67

Souschef, Muneeza Rosendahl
Mobil: 22 48 33 80
E-mail: mr@fritidsjobformidlingen.dk

Erhvervskvinde, Stine Bosse er protektor for FISKEN

© 2012 fritidsjobformidlingen.dk